Over Richard zuur

Vitamine voor gezond ondernemen

 

Zuur Administratie & Advies is een laagdrempelig administratiekantoor voor zowel MKB-ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars als particulieren.

Mensen kijken ervan op als ik hen vertel dat cijfers mij niet erg interesseren. Dat verwachten zij niet van een financieel adviseur. Begrijp mij niet verkeerd. Al ben ik van nature rekenkundig sterk onderlegd, zijn het niet de cijfers die mij drijven, maar de mensen. De ondernemers die ik adviseer en begeleid.

Ik kan zeer geboeid luisteren naar ondernemers als zij vertellen over wat hen drijft. Over hun dromen, hun tegenslagen en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Alleen daaruit kan ik al afleiden hoe hun onderneming ervoor staat. Hun boekhouding heb ik dan niet eens ingezien. De cijfers zijn maar een bevestiging van mijn onderbuikgevoel.

Alles bestaat uit energie. En hoe meer aandacht iets krijgt, hoe meer de energie stroomt. Ook geld is energie. Als er meer geld de onderneming stroomt uit dan in, raakt de geldstroom uit balans. Wat veroorzaakt deze onbalans? Het antwoord is altijd te vinden bij de persoon achter de onderneming. Juist, de ondernemer.

Alles is namelijk met elkaar verbonden, en alles wordt door elkaar beïnvloed. Het is dan ook de ondernemer zelf die, al dan niet bewust, de balans bepaalt tussen de inkomende geldstroom en de uitgaande geldstroom. Door goed te luisteren en door te vragen, kan ik al gauw vaststellen hoe gezond de onderneming is en wat een eventuele onbalans veroorzaakt.

Vervolgens gaan we samen aan de slag om de onderneming weer financieel gezond te krijgen en te houden. Daarbij begeleid ik de ondernemer zodat deze zelfstandig haar of zijn financiële situatie overziet. Uiteindelijk moet de ondernemer het zelf doen. De ondernemer werkt aan een financieel gezonde onderneming en laat de energie in de onderneming stromen.

Kernwaarden

01. Betrouwbaar

Vertrouwen is een vereiste voor succesvolle advisering en begeleiding. Vooral bij financiële kwesties. Ik heb een open houding en weet goed met gevoelige en vertrouwelijke informatie om te gaan. Daarmee bouw ik aan een vertrouwensband met mijn klanten.

02. Inlevend

Moeiteloos kan ik me inleven in en afstemmen op de ander. Zodoende weet ik al heel gauw in te schatten in wat er bij ondernemers speelt alsook de oorzaak en het gevolg van situaties waarin ondernemers zich bevinden.

03. Nieuwsgierig

Van nature ben ik heel nieuwsgierig. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de wereld om mij heen en de mensen met wie ik in aanraking kom. Door deze instelling leer ik veel van mijn ervaringen en vergaar ik veel kennis die ik kan toepassen in mijn dienstverlening.

04. ANalytisch

Zo goed als ik kan aanvoelen, kan ik ook doorgronden. Ik analyseer de informatie die ik tot mij neem om de waarde en de betekenis ervan te begrijpen. De analyse helpt mij om oplossingen te bedenken en adviezen te geven.

05. Pragmatisch

Ondernemers wenden zich tot mij omdat zij inzicht willen in de financiële kant van hun organisatie. Dit helpt hen namelijk om betere beslissingen te nemen. Daarom geef ik adviezen en oplossingen die afgestemd zijn op de ondernemer in kwestie en die praktisch uitvoerbaar zijn.

Contact opnemen

Fivelpoort 10-A
9902 SR Appingedam

T. 088 4722100
E. info@zuuradministratie.nl

 

Share This