Corona Impact Checklist

Corona Impact Checklist

Algemeen

 • Bent u als ondernemer, het gezin of medewerkers van uw bedrijf direct geraakt door het Corona-virus?
 • Bestaat een duidelijk beeld van de mogelijke vraaguitval en de impact daarvan op de liquiditeit?
 • Indien ZZP-er, zijn de mogelijkheden van het besluit zelfstandigen overwogen?
 • Is sprake van leveringscontracten die niet kunnen worden nagekomen en wat is daarvan de impact op de bedrijfsvoering?
 • Is duidelijk gecommuniceerd aan leveranciers en afnemers wat de getroffen maatregelen zijn en hoe deze hen zullen bëinvloeden?


Personeel

 • Is duidelijk gecommuniceerd met personeel over impact en de getroffen maatregelen?
 • Is overwogen of gebruik moet worden gemaakt van de werktijdverkorting?
 • Is het mogelijk om loonkosten te beperken door tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen?


Financiering en liquiditeit

 • Is sprake van bankfinanciering en moet overleg gevoerd worden over uitstel van rente en aflossing?
 • Indien sprake is van noodzakelijke aanvullende financiering: is de BMKB regeling overwogen?
 • Is het mogelijk om via gestructureerd aanmanen vorderingen sneller te innen?
 • Wordt tijdig gefactureerd?
 • Is het mogelijk om facturen te financieren?
 • Is het mogelijk om met aanbetalingen te werken voor grotere orders?
 • Is het mogelijk om met betalingskorting te zorgen voor kortere betalingstermijnen bij afnemers?
 • Is beoordeeld op welke andere kosten eventueel kan worden bespaard?


Fiscaal

 • Is het noodzakelijk om de voorlopige winstaangifte over 2020 aan te passen of stop te zetten?
 • Is het noodzakelijk om melding te maken van betalingsonmacht?
 • Is het noodzakelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor verschuldigde belastingen?
 • Is sprake van oninbare vorderingen waarvan de reeds afgedragen BTW kan worden teruggevorderd?

 • Leveranciers

 • Is sprake van leveranciers die verplichtingen niet na kunnen komen en moet hierop actie worden ondernomen?
 • Is sprake van voldoende voorraad of moet rekening worden gehouden met terugval in productie/handel vanwege tekorten aan de inkoopkant?