Fiscale en economische maatregelen als gevolg van het corona-virus

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op grond van de NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Dit kan éénmalig met 3 maanden worden verlengd.

Belangrijk hierbij is dat de tegemoetkoming voorziet in zowel de loonkosten van vaste werknemers</strong als werknemers met een flexibel contract (voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode). Daarnaast mogen werkgevers géén ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen en betalen zij het loon aan betrokken werknemers gewoon door.

Deze tegemoetkoming zal voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd door het UWV. De regeling zal met terugwerkende kracht gaan werken (vanaf 1 maart 2020). Tot voor kort verliep de aanvraag via een andere regeling voor werktijdverkorting, maar die is inmiddels stopgezet en vervangen door de NOW.

  • Voor werkgevers die al een toekenning hebben gekregen: deze vergunning blijft van kracht!
  • Voor werkgevers waarvan de vergunning is aangevraagd: de aanvraag wordt beschouwd als aanvraag voor de nieuwe regeling!
  • Voor werkgevers waarvan de vergunning nog niet is aangevraagd: hierover zal op korte termijn meer informatie bekend gemaakt worden!

Op dit moment 18 maart 2020 kunnen er nog geen nieuwe aanvragen ingediend worden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De regeling is nog in de maak.

 

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

 

Uitstel betalen belasting

Als u door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet schriftelijk worden gemotiveerd voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als in de komende maanden te laat belasting wordt betaald, zal de Belastingdienst geen verzuimboete opleggen. Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Onderstaand stuur ik een aantal links met meer informatie over de maatregelen en uiteraard ben ik u graag van dienst bij het aanvragen ervan als u denkt aan de voorwaarden te voldoen.

Blog 01

Beste lezer,

Wat leuk dat u even de tijd neemt om deze eerste blog te lezen.

Tegelijk met de lancering van mijn nieuwe website, leek het me leuk om blogs te schrijven.
Blogs over bepaalde onderwerpen waarmee ondernemers te maken kunnen hebben, maar ook over ervaringen, tips en wetenswaardigheden uit de dagelijkse praktijk. Sommige met een humoristische kwinkslag, andere met een wat serieuzere ondertoon.

Mijn bedoeling is om minimaal één keer per maand een blog te schrijven. De ene keer gaan ze over één specifiek onderwerp dat in de actualiteit is, bijvoorbeeld op financieel gebied, en de andere keer over algemene zaken die met name bedrijven in het MKB aangaan of de ondernemer persoonlijk.

Ze geven antwoord op vragen zoals:
– welk tarief moet ik hanteren voor mijn diensten?
– wel of niet personeel aannemen?
– hoe kan ik mijn administratie zo efficiënt mogelijk voeren?
– hoe groot moet mijn financiële buffer zijn voor (onverwachte) uitgaven?
– heb ik mijn bedrijfsrisico’s voldoende afgedekt?
– heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Het doel van mijn blogs is om mijn kennis op een toegankelijke manier te delen, en daarnaast een inkijkje te geven in de dagelijkse praktijk van een financieel advies/administratiekantoor.
Ik hoop hiermee de soms verplichte kost waarmee een onderneming of ondernemer te maken heeft, op een heldere manier te brengen, waardoor we het ondernemen nog leuker kunnen maken.

Ik ben heel benieuwd wat mijn blogs met u doen. Plaats daarom gerust uw opmerkingen en deel de blogs met anderen zodat ook zij hun voordeel ermee kunnen doen.

Graag tot mijn volgende blog!